26 februari 2014

Interview voor verkiezingen GR2014 met Wieneke van Regteren.

In de cyclus van vijf interviews kandidaat-raadsleden gemeenteraadsverkiezingen 2014 is nu Wieneke van Regteren aan het woord. De nr. 2 op de lijst van de PvdA, is geïnterviewd om in haar eigen woorden weer te geven wat haar heeft gedreven en wat haar voor de komende jaren drijft om zich wederom kandidaat te stellen voor de gemeenteraad te Hattem. Haar missie is “Zie vooral het voorzieningenniveau in Hattem te behouden”.Wieneke is als fractievoorzitter. Om eens goed te horen waar Wieneke en dus de PvdA afd. Hattem voor staat zou ik maar eens rustig gaan kijken en luisteren. U heeft daarna geen stem advies voor 19 maart meer nodig. Wieneke staat als nr. 2 op onze lijst.

Wieneke was de afgelopen jaren fractievoorzitter van de Partij va de Arbeid in Hattem. In dit interview laat Wieneke bondig zien waar zij voor staat en waar zij de komende jaren naar toe wil. Haar missie is “Zie vooral het voorzieningenniveau in Hattem te behouden”.