20 januari 2014

Inkomensgrens activiteitenbijdrage aangepast

In de gemeenteraad van 13 januari jl. is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de activiteitenbijdrage opgetrokken naar 120% van het sociaal minimum. Dit betekent dat er weer meer mensen gebruik kunnen maken van deze regeling. Dit is het gevolg van een initiatief van de Partij van de Arbeid, ingediend samen met de CU.

Werk is nog steeds de beste manier om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. Maar door de economisch moeilijke situatie is dit helaas niet voor iedereen mogelijk. Ook in Hattem groeit het aantal mensen dat rond moet komen van een uitkering of van een inkomen op, of rond, het sociaal minimum.

Vooral voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is extra aandacht nodig. Dit kan door deelname aan activiteiten die erop gericht zijn om al deze doelgroepen actief bij de samenleving betrokken te houden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een abonnement van de bibliotheek, een kortingskaart van de NS, het lidmaatschap van een sportvereniging of bijvoorbeeld de huur van een volkstuin. Allemaal dingen die voor u misschien net te duur zijn, maar waarbij de gemeente ondersteunt. Valt u onder de doelgroep dan is er per gezinslid een bedrag van €150 euro beschikbaar. Maak gebruik van deze mogelijkheid, schaam u niet en loop binnen bij het loket zorg en welzijn van de Gemeente Hattem.  Daar kan ook heel snel door middel van een korte inkomenstoets gecheckt worden of u inderdaad voor deze bijdrage in aanmerking komt. Ook kunt u daar informatie krijgen over andere regelingen die voor misschien aantrekkelijk zijn.

De Partij van de Arbeid vindt het onacceptabel dat er mensen buiten de boot vallen. Iedereen doet mee ook als u daar wat steun bij nodig hebt. Maak gebruik van deze steun!

PvdA Hattem

Carla Broekhuis, Gerrit van Keulen, Wieneke van Regteren , Geert Winkel