14 mei 2014

In de loop van 2014 wordt de riolering in de wijk De Kampen aangepakt (Hogekamp/Randweg en tussenliggende straten).

De Partij van de Arbeid heeft begin dit jaar een wijkbezoek aan deze wijk afgelegd en daar veel reacties van bewoners gekregen over de parkeersituatie, de groenvoorziening, de slechte stoepen, etc. Zij heeft het college toen gevraagd de mening van de wijkbewoners bij de herinrichting van de wijk mee te nemen. Gelukkig heeft toenmalig wethouder Teuben dit ook gedaan. Uit vragen die de Partij van de Arbeid onlangs in de raadsvergadering heeft gesteld, blijkt dat er voordat de wijk opnieuw wordt ingericht, nog inspraakavonden voor de bewoners komen. Zij kunnen dan hun wensen kenbaar maken waarna gekeken kan worden wat wel of niet kan worden ingepast.

De Partij van de Arbeid is blij dat dit initiatief wordt opgepakt en hoopt dat de samenspraak met de buurt tot mooie oplossingen leidt!

Fractie PvdA Hattem

Carla Broekhuis, Wieneke van Regteren