Hof van Blom (geactualiseerd)

16 november 2017

 

Het is alweer 2 jaar geleden dat besloten is om tot nieuwbouw van de Hof van Blom over te gaan. We weten allemaal dat daarna de schop de grond niet is ingegaan. De Partij van de Arbeid heeft de vertraging van de nieuwbouw in praktisch elke raadsvergadering benoemd en de wethouder gevraagd hoe het ervoor staat. Er ligt tenslotte grond die beschikbaar is, het bouwplan lag al klaar. De bouwer staat in de startblokken en de gesprekken met een zorgverlener zijn in een vergevorderd stadium.

Burgemeester en Wethouders van onze gemeente gaven echter elke keer op onze vragen aan dat er nog wat kleine plooitjes moesten worden platgestreken. Nu blijkt dat de Gemeente Hattem een combinatie heeft willen maken met andere projecten. Omdat dat op redelijk korte termijn niet lijkt te realiseren hebben Burgemeester en Wethouders besloten direct medewerking te verlenen aan de nieuwbouw van de Hof van Blom. Voor de inwoners van Hattem is dat heel goed nieuws. Helaas staat de wethouder die verantwoordelijk is voor zorg, niet achter dit besluit.

Dit besluit betekent dat de voorbereidingen nu in straf tempo kunnen worden voortgezet. Wij hopen dat begin 2018 gestart kan worden met de bouw en wij bedanken alle betrokkenen voor hun tomeloze inzet! Dat geldt zowel voor het bouwbedrijf, voor de zorgaanbieder, voor de Vrienden van de Hof van Blom en voor overige specialisten die hun kennis hebben aangewend om dit project toch voor elkaar te krijgen.

Er moet nu zorgvuldig, maar wel snel, gehandeld worden. Alle Hattemers die deze specialistische zorg nodig hebben, nu en in de toekomst, moeten deze in Hattem, in een instelling die werkt op algemene grondslag, kunnen krijgen.

Carla Broekhuis en Wieneke van Regteren

PvdA Hattem