24 september 2013

Buurtbezoek in Hattem Noord/Assenrade

Afgelopen vrijdag bracht de factie van de PvdA een bezoek aan Hattem Noord. Doel van het bezoek was om in de wijk zelf poolshoogte te nemen van wat er leeft onder de mensen.

Het bezoek past in een reeks van bezoeken die de fractie de komende maanden zal afleggen aan iedere wijk. De fractie wil zoveel mogelijk rechtstreeks met de mensen spreken over wat hen bezighoudt. Zo werd afgelopen vrijdag het groenonderhoud in de wijk uitvoerig besproken.

Naast dat er gesproken werd over meerdere mogelijkheden van o.a. groenonderhoud, werden er ook ideeën opgepakt om nader uit te werken.