22 januari 2014

Feiten zwembad Hattem

In Hattem blijken veel misverstanden en onduidelijkheden te bestaan over het zwembad. In de vergadering van de Brede Commissie van 13 januari is gevraagd om de feiten over het zwembad voor de Hattemse inwoners op een rij te zetten. De gemeente Hattem neemt daarom hieronder een aantal feiten onder de loep, zodat u weet hoe het zit.

Het zwembad voldoet aan alle eisen, ook voor wedstrijden.

Het zwembad is 25 meter en 2 centimeter lang. Deze extra 2 centimeters zijn nodig voor aantikplaatjes, die gebruikt worden bij officiële wedstrijden. Deze plaatjes zijn 1 centimeter dik en worden aan beide kanten van het zwembad aangebracht, zodat elektronisch gecontroleerd wordt of er is aangetikt. Dat het zwembad te kort zou zijn is een oude 1-april-grap van RTV Hattem. RTV Hattem zond afgelopen week een filmpje uit, waarin het zwembad nogmaals nagemeten wordt en de mythe definitief ontkracht wordt. Het filmpje is ook te zien op de website van RTV Hattem onder Uitzending Gemist in het journaal van 10 januari 2014 vanaf minuut 30.

De bouwkosten van het zwembad zijn € 6,5 miljoen.

  • In 2009 werd een krediet beschikbaar gesteld van  € 5,3 miljoen
  • In 2010 werd dit krediet verhoogd met € 1 miljoen
  • In 2011 werd dit krediet verhoogd met € 250.000
  • Totale bouwkosten van het zwembad € 6.550.000

Deze 6,55 miljoen is geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De kosten van deze lening worden door De Marke betaald vanuit de exploitatie. De bouwkosten zijn dus niet betaald vanuit de reserves van de gemeente Hattem.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van het zwembad bedraagt € 267.000.

  • Zwembad de Watermulder € 217.000
  • Zwembad de Marke € 267.000

De exploitant van het zwembad geeft aan dat dit tekort ongeveer € 340.000 wordt. Het onderzoeksbureau ZKA heeft van de voltallige gemeenteraad de opdracht gekregen om te onderzoeken of, en zo ja hoe,  de kosten weer terug kunnen naar € 267.000 euro. Dit rapport wordt in februari 2014 gepresenteerd.

Gemeentelijke belastingen zijn niet verhoogd vanwege het zwembad.

Geen enkele gemeentelijke belasting is verhoogd vanwege het zwembad. Rioolheffing en grafrechten zijn doelheffingen. Een doelheffing is een belasting waarvan de opbrengst alleen gebruikt mag worden voor een specifiek doel, dus voor de riolering en de begraafplaats. Deze heffingen kunnen dus niet verhoogd worden, omdat het zwembad duurder uit is gevallen. Ook de Onroerende Zaak Belasting (OZB) is voor 2014 niet verhoogd.

Het zwembad is een doelgroepenbad.

In 2006 heeft de gemeenteraad van  Hattem de nota WMO vastgesteld. In die nota staat dat een zwembad voor Hattem een basisvoorziening is. De basisvoorzieningen moeten er voor zorgen, dat iedereen zo zelfstandig mogelijk mee kan doen aan de samenleving.  Daarom is er bij de bouw van het zwembad gekozen voor een doelgroepenbad. De doelgroepen zijn bijvoorbeeld baby- en peuterzwemmen, zwemlessen, schoolzwemmen, conditiezwemmen, revalidatiezwemmen, zwemmen voor mensen met een beperking, meer bewegen voor ouderen, wedstrijdzwemmen, waterpolo, etc.

Deze verandering van opzet, ten opzichte van het oude zwembad de Watermulder, heeft een aanlooptijd nodig gehad. De positieve resultaten worden langzamerhand zichtbaar. Onlangs heeft het bestuur bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met de Reumavereniging, zodat haar leden kunnen zwemmen in het kleine bad, waar de temperatuur van het water 32 graden is. Het bestuur van De Marke is verder in gesprek met diverse partijen om gebruik te gaan maken van de mogelijkheden van de twee baden in zwembad De Marke.