9 juli 2016

Een gemiste kans!

Onlangs is in de Tweede en Eerste Kamer het VN-verdrag voor mensen met een beperking aangenomen. Dit betekent dat mensen met een beperking overal net zo makkelijk binnen moeten kunnen komen als mensen zonder beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die slecht ter been zijn, achter een rollator lopen, rolstoel gebonden zijn, maar ook mensen die problemen met hun gezichtsvermogen hebben of totaal blind zijn.

De Partij van de Arbeid vindt het vanzelfsprekend dat iedereen overal zonder belemmeringen binnen kan komen, in winkels, horeca, musea, etc. Echter dat is in Hattem nog niet overal het geval. Hier en daar zijn nog lastige drempels en hobbels. De Partij van de Arbeid heeft het College van Burgemeester & Wethouders voorgesteld bij de herbestrating van de binnenstad, die nog uitgevoerd gaat worden, er goed op te letten dat er geen nieuwe drempels, rare opstapjes of lastige randen in het straatbeeld ontstaan, en dat situaties die nu nog niet goed genoeg zijn, worden aangepast. Als we dan toch gaan bestraten laten we het dan gelijk goed doen!

De Christenunie steunde het voorstel van de Partij van de Arbeid. De VVD, D66 en het CDA echter niet. Deze 3 partijen vinden dat er in de afgelopen jaren voldoende aandacht voor toegankelijkheid is geweest en dat er geen toegangsproblemen in onze binnenstad bestaan. Daarnaast wilden zij eerst wachten of het een wettelijke verplichting zou worden. Het voorstel is dus niet aangenomen, een gemiste kans!

De Partij van de Arbeid Hattem vindt dat het de morele verplichting is van alle partijen om elk openbaar gebouw goed toegankelijk te maken. Wettelijke verplichting, of niet. En nu hebben we de gelegenheid, als we wachten tot 2017 (wanneer de wet in gaat) en we moeten dan alsnog situaties gaan aanpassen betekent dat opnieuw breek- en herbestratingswerk. Dus extra werk en extra kosten.

Jammer dat het CDA, VVD en D66 dit niet nodig vinden. Een gemiste kans om als gemeenteraad van Hattem gezamenlijk op te trekken en te laten zien dat we allemaal het beste voor Hattem willen!!

Carla Broekhuis en Wieneke van Regteren, PvdA Hattem