26 februari 2014

De toekomst van Hattem!

In de afgelopen raadsperiode is al veel gesproken over de toekomst van Hattem en dit zal in de komende periode niet anders worden. Een heel belangrijk onderwerp waarvan voor iedereen nog onduidelijk is welke kant het op zal gaan. Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. We staan voor weer een grote bezuinigingsopdracht, maar krijgen daarnaast een aantal taken toebedeeld die nu nog door andere instanties worden uitgevoerd. Denk aan het zorgen voor werk voor mensen die in de bijstand zitten, voor mensen met een arbeidshandicap en jongeren die door een handicap niet op een reguliere werkplek kunnen werken. Allemaal zaken die de gemeente met ingang van 2015 zelf moet gaan oppakken.

Deze taken kunnen wij niet als zelfstandige gemeente, zonder hulp van buitenaf, aan. Wij hebben daar deskundigheid en extra inzet bij nodig omdat het te complex maar ook teveel is om zelf te kunnen doen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Omdat wij al 10 jaar goed samenwerken, op veel gebieden, met de buurgemeenten Heerde en Oldebroek zijn die gemeentes een logische keuze voor de Partij van de Arbeid.

Als we de samenwerking uitbreiden betekent dat wel iets voor alle ambtenaren in de 3 gemeenten. Zij werken in een aantal gevallen voor 3 gemeenten met hun eigen regels, hun eigen leidinggevers en hun eigen gemeenteraad. En dat is een situatie die op termijn niet werkbaar meer is. Daarom moet er een besluit worden genomen over de toekomst van Hattem.

Dat betekent niet dat Hattem verdwijnt! Welnee. Hattem blijft Hattem als hechte gemeenschap, alleen de aansturing gaat veranderen. Ook zullen samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in stand blijven. Wij blijven behoren tot de economische regio Zwolle; voor de jeugdzorg blijven wij in de regio Apeldoorn etc. Waar mogelijk kiezen wij per onderwerp de sterkste samenwerkingsvorm met altijd in ons achterhoofd: wat is het beste voor alle Hattemers!

Wieneke van Regteren.