1 juni 2013

De eerste veranderingen in de WMO

WMO in uitvoering

Al voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) was er veel beroering over de noodzakelijke bezuinigingen binnen ons zorgstelsel. Deze bezuiniging moest bereikt worden door aanpassingen van de AWBZ en invoering van de WMO in 2007. Er wordt, ongeacht wie er aan het roer zit in Den Haag, steeds meer gestuurd op: ‘van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en de uitvoering wordt bij de gemeente neergelegd. Dat vindt de PvdA prima want zorg moet je dicht bij burgers organiseren en niet vanuit Den Haag.

Gelukkig is er door het sluiten van het zorgakkoord een aantal bezuinigingen geschrapt. De scherpste kanten zijn er af maar er blijft voor gemeenten toch een forse opgave over. Voor de huishoudelijke hulp via de WMO is de voorgestelde bezuiniging van 75% teruggedraaid naar 40% en voor 2014 geld dat ook voor nieuwe klanten de huishoudelijke hulp beschikbaar blijft. Ondanks dat komt er toch flink minder geld naar de gemeenten voor de uitvoering van deze taak.

In Hattem betekent dat dat de Huishoudelijke Hulp anders georganiseerd gaat worden en zeker de fractie van de PvdA wil in dit dossier niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid. Zijn wij blij met deze nieuwe opzet, NEE. Vinden we het noodzakelijk, JA. Deze nieuwe constructie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen die afhankelijk zijn van hulp, en daar om welke reden dan ook niet zelf voor kunnen zorgen, deze hulp wel krijgen. Wat merkt u ervan? De nieuwe constructie betekent dat u misschien iets minder hulp krijgt dan u gewend was en dat u een eigen bijdrage moet betalen. Wat blijft zoals het is: wij strijden ervoor dat de huishoudelijke hulp makkelijk toegankelijk blijft en geleverd wordt door vertrouwde hulpen.

Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en mochten er signalen komen dat er mensen buiten de boot dreigen te vallen dan zijn wij de eersten die aan de bel gaan trekken. Spreek ons aan, bel of mail en wij kijken samen met u of er oplossingen gevonden kunnen worden. Want een ding is voor de PvdA duidelijk, wij hebben elkaar nodig de komende jaren, de  mouwen opstropen en solidariteit, kernwaarden waar wij voor staan, zullen meer dan ooit hard nodig zijn.