Door op 9 november 2013

Buurtbezoek PvdA-fractie in de Hogenkamp buurt

Op zaterdag 9 november heeft de Partij van de Arbeid een bezoek gebracht aan de ‘buurt Hogenkamp’. Gedurende dit bezoek zijn wij door vele inwoners uit deze wijk benaderd met diverse vragen en problemen. Opvallend was deze keer, in tegenstelling tot de vorige wijkbezoeken, dat veel vragen en klachten over de verkeerssituatie gingen. Er is op verschillende plaatsen overlast van bijvoorbeeld geparkeerde bedrijfsbusjes, er zijn te weinig parkeerplaatsen of teveel onoverzichtelijke bochten, etc. Al pratende op straat waren wij zelf getuige van deze lastige situaties. Daarnaast is ook de situatie rondom de speeltuin aan de Randweg besproken, de slechte staat van de trottoirs en de groenvoorziening in de wijk.
 
Door de vele gesprekken die wij hebben gevoerd hebben wij niet de hele wijk kunnen bezoeken. Heeft u ons gemist maar wilt een vraag stellen of iets met ons bespreken? Neemt u dan contact met ons op: www.hattem.pvda.nl.