Door op 14 oktober 2013

Buurtbezoek PvdA-fractie in ABC-wijk

Op zaterdag 12 oktober heeft de fractie van de Partij van de Arbeid de ABC-buurt bezocht. De fractie is daar hartelijk ontvangen door een bestuurslid van de zeer actieve speeltuinvereniging aan de Allee. Deze prachtige speeltuin wordt door veel mensen, ook van buiten deze buurt, bezocht. Onlangs is door tientallen buurtbewoners groot onderhoud gepleegd dus ziet hij er ook weer tip-top uit. Dat is een mooi voorbeeld van buurtinitiatief.

Tijdens de wijkwandeling werd de fractie aangesproken door verschillende bewoners. Naar voren kwam dat bewoners waarmee gesproken is, heel tevreden zijn over hun leefomgeving en de contacten in hun buurt. Naast al deze positieve geluiden werden ook verschillende aandachtspunten voor de wijk en de speeltuin genoemd. De fractie heeft aan de bewoners toegezegd de aangedragen tips en ideeën verder te zullen bespreken.

Voor de PvdA-fractie was de wijkwandeling met een bestuurslid van de speeltuinvereniging een goed bestede ochtend met zinnige gesprekken en bruikbare opmerkingen.