27 januari 2014

Bouwen en Wonen op Hattems Loo

Op het gebied aan het eind van de Konijnenbergerweg en de Hezenbergerweg stond jarenlang de bouwmaterialenhandel/keukenbedrijf De Hezenberg. Dit bedrijf is al bijna 10 jaar geleden naar elders verhuisd en sindsdien wordt gesproken over woningbouw op deze locatie. Na veel discussie, veel onderzoek, inbreng van omwonenden, de provincie en de Raad van State, is nu besloten om in dit gebied 15 ruim opgezette woningen te bouwen. Voor de Partij van de Arbeid is dit een mooi alternatief voor een locatie waar, als wij niks doen, zich weer een bouwmarkt zou kunnen vestigen en dat is wat we beslist niet willen. In het plan is veel ruimte voor de natuur. Globaal wordt van de 14.500 m2 die het gebied groot is, 1700 m2 bebouwd. De overige ruimte is voor een weg en groenvoorziening. De belangstelling voor de 15 riante woningen is groot, er zijn al 7 kavels verkocht en een aantal is in optie. Wij hopen dat snel kan worden gestart met de bouw.

Partij van de Arbeid

Carla Broekhuis, Gerrit van Keulen, Wieneke van Regteren , Geert Winkel