BEGROTING 2014, algemene beschouwingen Partij van de Arbeid