3 mei 2017

Bibliotheek Hattem

Al sinds mensenheugenis is de bibliotheek Hattem gevestigd in of nabij de binnenstad. Eerst in de Kruisstraat, toen op het Tinneplein en daarna aan de Dorpsweg. Op loopafstand van een grote woonwijk, 2 verzorgingshuizen en de binnenstad van Hattem. Een mooie combinatie waar nu een eind aan gaat komen.

De bibliotheek moet bezuinigen en omdat zij momenteel gebruik maakt van dure ruimtes is gekeken naar alternatieven. Het perfecte alternatief, huisvesting in een zorgcentrum, is door uitstel van de herbouw van de Hof van Blom helaas in de prullenbak beland. Dat daarin inmiddels toch weer vooruitgang zit is voor wethouder Hospers geen reden om zijn grote wens: vestiging van de bibliotheek in de Marke, terug te draaien of uit te stellen.

Wat is het gevolg van dit besluit? Een kostenpost die nog niet kan worden overzien maar door wethouder Hospers wordt ingeschat op 100.000 a 150.000 euro voor verhuiskosten voor de bibliotheek. Een verbouwing van de Marke van circa 60.000,– euro. Én de jaarlijkse subsidie aan de bibliotheek moet worden verhoogd van 178.698,00 naar 192.261.

Ook geeft wethouder Hospers aan dat met deze voorziening in De Marke wordt voldaan aan  belangrijke pijlers van een Kulturhus: educatie, cultuur en welzijn. Dat inmiddels vele andere voorzieningen op dit gebied uit de Marke zijn vertrokken wordt daarbij niet benoemd.

De Partij van de Arbeid vindt een bibliotheek een voorziening die heel belangrijk is voor jong en oud en die tevens goed toegankelijk moet zijn. Voor de jongeren is heel Hattem goed bereikbaar voor de ouderen echter niet. Zij zullen de huidige locatie ontzettend gaan missen in hun, soms, dagelijkse wandeling om een boek te lenen, even de krant te lezen of contact te leggen met anderen.

Wij begrijpen het bestuur van de bibliotheek natuurlijk ook: zij willen duidelijkheid en moeten uit het dure pand dat ze momenteel huren.

Dat er echter geen ruimte is genomen om opnieuw naar vestiging in de Hof van Blom of andere alternatieven rondom de binnenstad en/of de zorgcentra, te kijken én dat er forse, deels nog onduidelijke kosten, gemaakt gaan worden is voor de Partij van de Arbeid reden geweest om tegen dit voorstel te stemmen.

Als u hier een reactie over kwijt wilt, kan dat op deze site.

Carla Broekhuis en Wieneke van Regteren

PvdA Hattem