10 mei 2013

1 mei-Viering met overhandigen van rode rozen.

Traditioneel bezoekt de Hattemse afdeling van de Partij van de Arbeid al haar leden van 65 jaar en ouder met een rode roos. Dit om te herdenken hoe er 150 jaar geleden is gestreden voor het invoeren van de 8-urige werkdag, zoals wij die nog steeds kennen.

De heer en mevrouw Van Rijswijk zijn beiden al bijna 60 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Al voordat ze trouwden, toen ze nog in Boskoop en Enschede woonden. In de jaren 70 zijn ze vanwege het werk van meneer Van Rijswijk naar Hattem verhuisd. In Hattem waren ze altijd trouwe bezoekers van de afdelingsbijeenkomsten. Helaas laat de gezondheid van meneer Van Rijswijk, door een ingrijpende operatie, te wensen over en woont hij vanwege de dagverpleging in de Bongerd. Mevrouw van Rijswijk woont gelukkig nog helemaal zelfstandig. Zij vindt het ontzettend fijn dat er in Hattem een goede plek is waar meneer Van Rijswijk kan worden verzorgd zodat zij hem, zonder hulp van derden, dagelijks kan bezoeken.

Mevrouw van Rijswijk was ook aanwezig toen fractieleden Carla Broekhuis en Wieneke van Regteren het echtpaar de roos kwamen overhandigen.